Ecdis

ECDIS Nedir.?
Uluslararası Hidrografi Ofisi (IHO) ve Uluslararası Denicilik Örgütü (IMO) nün 1980 yıllarında başlatmış olduğu çalışmalar doğrultusunda elektronik haritaların emniyetli seyir amacı ile kullanımına ve elektronik haritaları ekrana yansıtacak seyir cihazlarının geliştirilmesine ilişkin çalışmalar başlatılmıştır.  Yapılan çalışmaların hedefi, denizcilerin kâğıt ortamda alışık olduğu standart, kalite ve güvenilirlikten vazgeçilmeksizin, seyir emniyetini artırmaktır. Elektronik Harita Gösterim Sistemi (Electronic Chart Display System) Köprü üstünde bulunan bütün elektronik seyir cihazlarının bilgilerini almaya elverişli ve geminin posizyonunu ekranda gösterebilen bir cihaz anlamına gelmektedir. İki farklı Elektronik Harita Gösterim Sistemi mevcuttur bunlar;
1. ECDIS (Elektronik Harita Gösterim ve Bilgi Sistemi) bu sistem IMO/SOLAS kurallarını karşılayan sistemdir.
2. ECS (Elektronik Harita Sistemi – Electronic Chart System) bu sistem IMO/SOLAS kurallarını karşılayabilen bir sistem değildir. ECDIS, kelime anlamı olarak Elektronik Harita Gösterim ve Bilgi Sistemi (Electronic Chart Display and Information System)’ dir. Yalnızca elektronik harita gösteren bir cihaz değil, aynı zamanda Köprü Üstünde bulunan birçok seyir cihazından aldığı bilgilerle seyir emniyeti sağlayan bir destek cihazıdır. Günümüzde ECDIS’ e DGPS, Radar, İskandil (Echo Sounder), AIS, Cayro Pusula (Gyro Compass), Parakete (Dopler Speed Log), Navtex cihazları bağlanabilmektedir. Bu özellikler ile ECDIS Köprü Üstü seyir zabitine ve özellikle Kaptanlara seyir güvenliği açısından kolaylık sağlamaktadır. ECDIS cihazı, IMO ECDIS PERFORMANS STANDARDI’ ında (IMO Talimatı MSC.232(82)) yer alan tüm gerekleri karşılamak zorunda olup, IEC(International Electrotechnical Commision) tarafından, IMO Performans Standartları temel alınarak geliştirilen test prosedürünü geçmiş olmalıdır. Test sonucu alınan “Tip Onayı – Type Approve” ECDIS’ in yasal olarak IMO gereklerini karşıladığını gösterir.
Göster:
Sırala: